Get Flash to see this player.
Etusivu Piia-Noora Mepin työ Kalenteri Kuvagalleria Tiimi Yhteystiedot
Mepin työ
Meppikiertue
Työni Euroopan parlamentissa
Valiokuntatyö
Kansainväliset valtuuskunnat
Intressiryhmät
Aikaansaannokseni meppinä
Ajankohtaista politiikassa
Työni Suomessa
Avustajat
Valiokuntatyö

Euroopan parlamentissa on 20 valiokuntaa, jotka vastaavat kukin omasta aihealueestaan. Budjettivaliokunta vastaa budjettiasioista, ihmisoikeusvaliokunta ihmisoikeusasioista ja kalatalousvaliokunta vastaa kalastukseen liittyvistä asioista ja niin edelleen. Valiokunnat tekevät mietintöjä ja ilmaisevat parlamentin mielipiteen.

Olen täysjäsenenä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.


Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON) yksi kaikkein vaikutusvaltaisimmista valiokunnista. Kaikki unionin talous- ja rahapolitiikkaan liittyvät asiat kuuluvat tälle valiokunnalle. Myös verotukseen, tilintarkastuksiin ja yhteiseen valuuttaamme euroon liittyvät asiat kuuluvat ECON:n toimivaltaan. Lisäksi valiokunta ohjaa kilpailupoliitiikkaa EU:ssa ja käsittelee yhteispäätösmenettelyssä paljon vapaita sisämarkkinoita koskevia mietintöjä.


Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) hoitaa esimerkiksi siviili- ja kauppaoikeusasioita ja tekijänoikeusasioita. Lisäksi valiokunta vastaa mm. kansalaisten oikeuden ja turvallisuuden alueen kehittämisestä. Valiokunnalle kuuluu myös Euroopan unionin oikeuden tulkinnasta ja soveltamisesta. Mikäli lainsäädäntöesitysten oikeusperustasta eli komission esitysten perustuslainmukaisuudesta on kiistaa EU:n toimielinten välillä, valiokunta määrittelee näissä asioissa Euroopan parlamentin kannan.


Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Valiokunnan tehtävä on valvoa naisten oikeuksien ja sukupuolisen tasa-arvon toteutumista. Tällä alalla ollaankin edistytty viime vuosina huimasti. Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat naisten oikeuksien suojelu ja edistäminen niin EU:n sisällä kuin kolmansissa maissa. Valiokunta pyrkii varmistamaan, että tasa-arvon periaate sisällytetään kaikkeen EU:n politiikkaan.
kuva_405