Get Flash to see this player.
Etusivu Piia-Noora Mepin työ Kalenteri Kuvagalleria Tiimi Yhteystiedot
Mepin työ
Meppikiertue
Työni Euroopan parlamentissa
Valiokuntatyö
Kansainväliset valtuuskunnat
Intressiryhmät
Aikaansaannokseni meppinä
Ajankohtaista politiikassa
Työni Suomessa
Avustajat
Intressiryhmät

Virallisten valiokuntien lisäksi Euroopan parlamentissa on monia intressiryhmiä (intergroup), jotka kokoavat yhteen tietystä teemasta kiinnostuneita meppejä yli puoluerajojen. Intressiryhmillä ei ole lainsäädäntövaltaa, mutta ne voivat omalta osaltaan vaikuttaa ajamiensa teemojen huomioimiseen säädettäessä direktiivejä. Intressiryhmät ovat myös hyvä tapa saada ajankohtaista tietoa ryhmän ajamasta asiasta.

Tässä intressiryhmiä, joissa olen mukana:


Itämeri


Euroopan parlamentin Itämeriryhmä, eli niin sanottu Baltic Club kokoaa meppejä kaikista EU-maista joiden rantoja tämä mare nostrum huuhtoo. Itämeren rantavaltioista EU:hun kuuluvat Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tanska ja Saksa. Tavoitteena on edistää yhteistyötä maiden välillä, viedä eteenpäin Itämeristrategiaa sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia erityisesti ympäristönsuojelun saralla. Vuonna 2006 hyväksytty Itämeri-strategia oli hieno saavutus tälle verkostolle.


Metsä


Metsä on meille suomalaisille suuri voimavara, niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Metsä-intressiryhmä tuo yhteen kaikki metsäalan vaikuttajat. Se toimii niin metsänomistajien kuin luontoharrastajien foorumina. Metsä-ryhmä pyrkii takaamaan Euroopan metsien suojelun ja oikeudenmukaisen ja kestävän käytön, joka huomioi myös taloutemme tarpeet.


Tiibet

Tiibetin vuosituhansia vanha kulttuuri hakee vertaistaan maailmassa. Kiinan kansantasavalta liitti Tiibetin vuonna 1950 omaan alueeseensa ja on pyrkinyt osittain tuhoamaan sen ainutlaatuisen kulttuuriperinnön. Euroopan parlamentin Tiibet-ryhmä pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan puolueetonta tietoa Tiibetin tapahtumista. Se tekee myös yhteistyötä Tiibetin maanpaossa olevan hallituksen kanssa. Pyrin myös ajamaan Tiibetin asiaa Kiinan kansantasavallan valtuuskunnassa.


Vammaiset

Vammaisten oikeuksia puolustava All Party Disablement Group tuo yhteen liikunta- ja kehitysvammaisten puolesta työskenteleviä meppejä. Ryhmässä on mukana noin sata meppiä. Ryhmä pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että vammaiset otetaan huomioon EU:n lakeja säädettäessä. Se tekee läheistä yhteistyötä European Disability Forumin kanssa. 


Kuolemantuomion vastustaminen

Kuolemantuomion vastustaminen on monia eurooppalaisia yhdistävä arvo. Toisen ihmisen tappaminen ei ole osa sivistysvaltion sanktiovalikoimaa. Silti maailmassa on vielä useita valtioita, joissa kuolemantuomio on sallittua. Kuolemantuomion vastustamisen ryhmä pyrkii estämään teloituksia ja levittää tietoa kuolemantuomioista. Aiheen päätapahtuma on kerran kahdessa vuodessa järjestettävä Enseble Contre La Peine De Mort -tapahtuma.


Pk-yritykset

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kansantalouden kulmakivi. Niiden merkitys työllisyysasteen nostamisessa on myös tärkeä. Olen varapuheenjohtajana SME Unionissa, joka on EPP-ED -puolueen pk-yrityksistä vastaava järjestö. SME Unionin tavoitteena on tarkastella lainsäädäntöehdotuksia ja EU:n politiikkaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjyydennäkökulmasta sekä tehdä esityksiä eurooppalaisen yritysympäristön parantamiseksi. Järjestön pelkästään parlamentissa toimiva ryhmä on SME Circle, jonka jäsen myös olen.
 

Seksuaalivähemmistöt

Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on niin yleisten ihmisoikeuksien kuin Euroopan unionin perustusasiakirjojen vastaista. Silti sitä tapahtuu yhä valitettavan paljon. Parlamentin LGBT-ryhmä on yksi kaikkein aktiivisimmista verkostoista. Ryhmä pyrkii varmistamaan, että seksuaalivähemmistöjen oikeudet otetaan huomioon kaikessa EU:n päätöksenteossa. Se ajaa myös tasavertaisia oikeuksia seksuaalivähemmistöille. Näihin kuuluvat samaa sukupuolta olevien parien oikeus rekisteröidä parisuhde, oikeus olla lapsen huoltajina ja oikeus adoptoida lapsia. 


Ydinvoima

Euroopan parlamentin ydinvoimaryhmä, eli Nuclear Forum pyrkii tuomaan ydinvoiman käytöstä oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa ydinvoiman käytöstä.


Parlamentin reformiryhmä

EU:n hallinnon uudistaminen on aloitettava omasta talosta eli parlamentista. Tätä työtä varten perustimme vuonna 2000 kahdeksasta eri maista ja puolueista tulevan kollegani kanssa "reformiryhmän", joka pyrkii uudistuksiin parlamentin käytänön työskentelyolosuhteissa. Olemme jo saaneet uudistettua meppien matka- ja kulukorvausjärjstelmää entistä avoimemmaksi ja todellisiin kustannuksiin perustuvaksi. Euroopan parlamentti matkustaa tällä hetkellä kerran kuukaudessa Brysselistä täysistuntoon Strasbourgiin, Ranskaan. Tähän kahden parlamentin rumbaan kuluu vuodessa yli 200 miljoona euroa turhaa rahaa, 20 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja aivan liikaa aikaa ja vaivaa. Eräs keskeisimpiä tavoitteitamme on keskittää parlamentin toiminta yhteen istuntopaikkaan. Voit käydä allekirjoittamassa asiaa tukevan Oneseat.eu -kansalaisaloitteen. Reformiryhmän Internet-sivut puolestaan löydät osoitteesta www.ep-reform.eu.


European Internet Foundation

European Internet Foundationin (EIF) tavoitteena on pitää Eurooppa digitaalisen kehityksen kärjessä maailmassa. EIF järjestää viikottain tilaisuuksia, jossa mepit ja teknologiapolitiikan vaikuttajat voivat vaihtaa ajatuksia keskenään.


European Parliamentary Financial Services Forum

Rahoitusmarkkinoiden kitkaton toimivuus on yksi EU:n talouden toimivuuden kannalta tärkeimmistä tekijöistä. European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF) kokoaa yhteen talouselämän edustajia ja talousasioista kiinnostuneita Euroopan parlamentin jäseniä. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa keskustelemaan finanssialan ajankohtaisista asioista.
 

Federalistit

Union of European Federalists EU:n perustuslain hyväksymistä ja muutenkin unionin liittovaltiomaista kehitystä ajava ryhmä. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1946 lähtien, eli jopa ennen itse EU:n perustamista.


Kenguru-ryhmä

Kenguru-ryhmä tuo yhteen kaikkien EU:n toimielinten edustajat, jotka haluavat vaikuttaa vapaiden sisämarkkinoiden puolesta. Vapaat sisämarkkinat ja ihmisten vapaa liikkuvuus luovat lisää vaurautta ja työpaikkoja.


Romanien oikeudet

Euroopassa on yhä monia maita, joissa Romani-vähemmistöjä kohdellaan todella huonosti. Euroopan parlamentin Romanien oikeuksia puolustava ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin keskustelemaan aiheesta ja tekee aloitteita syrjinnän lopettamiseksi.


Transatlantic Policy Network

Transatlantic Policy Network (TPN) on poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii kehittämään EU:n ja USA:n välisiä suhteita. TPN:ssä on jäseniä niin Euroopan parlamentista kuin USA:n kongressistakin. Lisäksi verkostoon kuuluu lukuisia yrityksiä, think tankeja ja kansainvälisia järjestöjä, jotka ovat halukkaita edistämään vuoropuhelua maailman tärkeimpien kumppaneiden, EU:n ja USA:n, välillä.
Katso myös USA-valtuuskunta