Get Flash to see this player.
Etusivu Piia-Noora Mepin työ Kalenteri Kuvagalleria Tiimi Yhteystiedot
Mepin työ
Meppikiertue
Työni Euroopan parlamentissa
Aikaansaannokseni meppinä
Mietinnöt
Lausunnot
Päätöslauselmat
Puheenvuorot parlamentin täysistunnoissa
Kirjalliset kysymykset
Suulliset kysymykset
Ajankohtaista politiikassa
Työni Suomessa
Avustajat

Mietinnöt

Euroopan komissio tekee aina ensimmäisen ehdotuksen lainsäädännön uudistamisesta.  Tämän jälkeen asia tulee parlamentin käsittelyyn. Tärkeimpiä mietintöjä ovat lainsäädäntömietinnöt, joilla parlamentti ottaa kanta komission lainsäädäntöehdotuksiin. Parlamentissa voidaan lisäksi valmistella mietintöjä aiheista, jotka kosvat parlamentin näkökulmasta mielenkiintoisia aiheita, joista ei ole olemassa vielä virallisia komission aloitteita.

Jokainen lakiehdotus annetaan käsittelyyn asianmukaiseen valiokuntaan. Esimerkiksi rahoituspalvelualaa koskeva MIFiD-direktiivi kuului luonnollisesti talous- ja raha-asioiden valiokunnan vastuulle. Valiokunta nimeää joukostaan yhden mepin, jolle annetaan tehtäväksi parantaa lakiehdotusta. Tätä henkilöä kutsutaan esitelijäksi eli ranskaksi nimellä rapporteur. Mietinnön tekijäksi pääseminen on suuri vastuu ja kunnia.

Koska direktiivin esittelijä on aina jonkun poliittisen ryhmän jäsen, haluavat muut poliittiset ryhmät tietenkin varmistaa, että myös heidän mielipiteensä tulee lopullisessa direktiivissä esille. Tähän tehtävään valitaan ryhmän vastuuhenkilö, eli niin sanottu varjoesittelijä, shadow rapporteur.

Kun mietintö on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että sen jälkeen EU ministerineuvostossa, lainsäädäntö on valmis.

MIETINTÖ tappioiden verokohtelusta rajatylittävissä tilanteissa (Talous- ja raha-asioiden valiokunta, 30.11.2007)

MIETINTÖ naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 2007 (Naisten oikeuksien ja suokupuolten tasa-arvon valiokunta, 12.7.2007)

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta annetun neuvoston direktiivin 78/855/ETY ja osakeyhtiöiden jakautumisesta annetun neuvoston direktiivin 82/891/ETY muuttamisesta siltä osin kuin sulautumisesta tai jakautumisesta vaaditaan riippumattoman asiantuntijan lausunto
(Oikeudellisten asioiden valiokunta, 27.6.2007)

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 77/91/ETY muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja muuttamisen osalta
(Oikeudellisten asioiden valiokunta, 28.2.2006)


MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta, 24.11.2005)


MIETINTÖ selvitystoiminnasta Euroopan unionissa
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta, 6.6.2005)


Edellisen vaalikauden 1999-2004


MIETINTÖ Ehdotus Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta 4.12.2003)  

      
MIETINTÖ Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sovellettavan erityisen verotusjärjestelmän käyttöönottamiseksi sekä bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverojen lähentämiseksi 
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta 5.11.2003) 


MIETINTÖ 1. Oikeusperustan muuttaminen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla (6522/2003 - C5-0216/2003 - 2001/0133(COD)) 2. Oikeusperustan muuttaminen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta (6930/2003 - C5-0217/2003 - 2001/0134COD)) 
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  10.7.2003)


MIETINTÖ Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteiseksi kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  25.3.2003)


MIETINTÖ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  12.9.2002) 

MIETINTÖ Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2001 
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  5.6.2002) 
 

MIETINTÖ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla (COM(01)0294 - C5-0269/01 - 2001/0133 (COD)) ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta (COM(01)0294 - C5-0270/01 - 2001/0134 (COD)) 
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  20.12.2001)

 
MIETINTÖ Komission tiedonanto merenkulkijoiden koulutuksesta ja palvelukseen ottamisesta 
(Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta  6.12.2001) 

 
MIETINTÖ Komission tiedonanto sijoituspalveludirektiivin (93/22/ETY) 11 artiklan mukaisten menettelytapasääntöjen soveltaminen  
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  23.3.2001) 


MIETINTÖ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten maksujen uudelleenluokittelemiseksi 
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta 28.2.2001)


MIETINTÖ Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi antamiseksi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamiseta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta (12004/2/1999)
(Talous- ja raha-asioiden valiokunta  23.3.2000)